Pt煮婦(五)

今日第一次煮雞酒。 個酒好好味,啲肉就乾左啲喔。 好有滿足感、成功感。

Pt煮婦(三)

甚少下廚的我,難得連續這幾天不得已下廚,認為有需要記下自己煮過什麼,或者將來有天重看這些POST,能夠回憶今天的情況和滋味,好好留個記念。

Pt煮婦

味噌白菜肉片 生姜米紅棗麻油炒飯 我最喜歡食紅棗。雖然陪月走左,嚴格來說我還是坐月中,對產婦來說,姜飯又怎少得呢?

Part-time 煮婦

妹妹出世前我餐餐幾乎出街食,一來自己冇煮開飯,二來陀了B.B., 真係特別容易攰,企多陣都腰痛,唯有出街食。晚餐就去奶奶家解決。

兔兔肉醬意粉

返學都成個月了,小朋友都習慣返上午班,不過每朝起身都會掙扎一輪咁咯。

小晚餐

其實一啲都唔少⋯⋯煮完後先覺⋯⋯

食自己

 呢幾日仔仔去左麻麻度呀,不知不覺個人空間大了,感覺到自己逐D逐D回來了,感恩有呢份空間!!

幸福的晚餐

尋日去左睇醫生,Lucas在麻麻家吃喝玩樂時,我都會乘機安排一些”me time”,又或者是我和老公的二人世界。